Gikker-palvelun asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Pocket Manager Finland Oy:n tuottaman Gikker-verkkopalvelun asiakasrekisteristä.

1) Rekisterinpitäjä

Nimi: Pocket Manager Finland Oy
Y-tunnus: 3014372-3
Postiosoite: Kallenkatu 8, 80170 Joensuu

 

2) Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Hans Ekroos 
Postiosoite: Valkamantie 4, 80260 Joensuu 
Sähköposti: pocketmanagerfinland@gmail.com


3) Rekisterin nimi

Pocket Manager Finland Oy:n asiakasrekisteri 

 

4) Rekisteritietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

 

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: 
●    yhteystiedot: nimi, ikä, puhelinnumero, sähköpostiosoite
●    rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
●    asiakassuhdetta koskevat tiedot: tuote- ja tilaustiedot, maksuliikennetiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot
●    viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
●    palvelun käyttöä koskevat tiedot: selailu- ja hakutiedot, asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot. 
Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. 

 

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 

7) Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteröityneen käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite lisätään MailChimp-sähköpostilistalle. Käyttäjä voi koska tahansa peruuttaa tilauksen. Muita tietoja ei luovuteta ulkopuolisille kolmansille osapuolille, paitsi tarvittaessa viranomaisille.

 

8) Rekisterin suojauksen periaatteet

Ohjelmiston yhteys on SSL-suojattu, kuten esimerkiksi verkkopankkien käyttö. Ohjelmiston käyttö vaatii kirjautumisen. Käyttöoikeudet on ryhmitelty kahteen eri tasoon. Nämä tasot ovat laajimmasta suppeimpaan: Gikker-palvelun ylläpitäjä, Gikker-palvelun käyttäjä. Ohjelmiston toiminnot ja tietosisältö rajautuvat näiden käyttöoikeuksien mukaan. Asiakastiedot hävitetään järjestelmästä tarkoituksenmukaisella tavalla. Gikker-palvelun on kehittänyt Pocket Manager Finland Oy.

 

9) Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa Gikker-asiakasrekisteriin itsestään talletetut tiedot. Pyynnön voi osoittaa rekisterinpitäjälle (Pocket Manager Finland Oy:lle osoitteeseen: Valkamantie 4, 80170 JOENSUU). Pyyntö esitetään allekirjoitetulla asiakirjalla.

 

10) Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle (Pocket Manager Finland Oy:lle osoitteeseen: Valkamantie 4, 80170 JOENSUU). Pyyntö esitetään allekirjoitetulla asiakirjalla.

 

11) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä markkinointitutkimusta, henkilömatrikkelia eikä sukututkimusta varten.